Tag: skiper

7 osobina dobrog skipera na unajmljenoj jedrilici

Dobar skiper posjeduje mnoge osobine. Teško je napraviti univerzalnu listu, a još teže rangirati osobine. Naš je skiper nakon nedavnog razgovora napravio sljedeću listu osobina: znanje, organizacijske vještine, socijalna inteligencija, hladnokrvnost, hrabrost, želja za putovanjem te jedriličarske vještine.


Skiperove preporuke i odluke

Iako klijenti na jedrilici najčešće žele ploviti, razgledati i istraživati, uvijek je mudro slušati svojeg skipera. Skiperi se oslanjaju na vremensku prognozu te im nije u interesu da ih se optužuje za lijenost. Oni također brinu za vašu sigurnost te vas ne žele izložiti rizičnim situacijama.


EU vidljivost

Join our sailing family!

Get the best sailing stories delivered right into your inbox.