Segla i Kroatien - Välj Din Segling Semester - Vind

I det förgånga var vinden en välsignelse, en gynnsam kraft som lockade sjömännen till gedigna upptäckter på den tiden när seglarna regerade haven. Idag söker vindens sista förkämpar, seglarna, spänning och naturens utmaningar.

Vind

Genom att namnge vindarna blev seglarna förbundna med deras krafter, som hade ett stort inflytande på lokalbefolkningens liv och präglade deras marina aktiviteter.

Varje vind har en egen karakteristisk egenskap som kan hjälpa oss att förutspå om vinden kommer förstärkas, upphöra eller förkunnar ankomsten av en ny vind. En bra kunskap om vindarna hjälper oss att hitta den rätta som kan leda oss mot vårt mål.


Adriatiska havets vindar har sitt ursprung till största del i landets och havets temperaturskillnader samt i lufttrycksskillnader. Bra luftcirkulation och skillnader mellan varm och kall luft skapar behagliga vindar, 'Bura' och 'Mistral', som ständigt fyller seglena med sin kraft.
En bra övergång från dagens Mistral till nattens Bura visar på ett långvarigt fint väder. Plötsliga förändringar i lufttrycket tyder på starkare vindar, som man bör undvika genom att segla in i någon av de många skyddade vikarna och hamnarna.

En speciell vinds ankomst, bra eller dålig, kan av erfarna seglare kännas igen på molnen och solnedgångarna . En klar himmel och en solnedgång med starka, klara färger är tecken på annalkande bra väder. En blek och suddig solnedgång tyder på en försämring av vädret. Små fluffiga moln över öarna kännetecknar en Mistral med behagligt seglingsväder..
Ett molntäcke över öarnas bergtoppar förkunnar att en Bura är i antågande, vinden som inte ger seglaren någon tid att förbereda sig för dess starka krafter och som därför kräver aktsamhet.

Delfinerna är de flesta seglares mest omtyckta väderförutsägare.

På sommaren är Mistral-vinden den vanligaste. Mistral-vindarna blåser i samma riktning och har en uppfriskande verkan, vilket har gjort att Dalmatiens antika gatunät har utformats efter dem. Stadens gator är öppna i riktning mot Mistral-vindarna för att de ska kunna cirkulera genom staden.

För att kunna anpassa sig till vindarna måste man lära känna dem, och för att se till att de alltid fyller dina segel, måste du kunna känna igen varje vinds grundläggande karaktär..

Vindstrukturen i den adriatiska regionen är uppbyggd av 8 huvudvindar .

Bura-vinden är en oberäknelig, nordvästlig vind som blåser ut mot havet från land. Den blåser oberäkneligt och är både kall och torr, men den rensar luften och gör den klarare. Sikten efter en Bura är utmärkt och vädret är soligt och klart.
Att segla när en Bura viner är spännande och utmanande, men kräver försiktighet - både när det gäller förberedelser av båten och dess besättning. Erfarna seglare har ett ordspråk: 'Buran säger: 'När jag seglar, får inte du segla!''. Buran kännetecknas av korta, höga vågor med vita kammar som gör det svårt att navigera. De små dropparna som bildas av vinden skapar en så kallad 'havsrök' som begränsar sikten avsevärt. Men Buran har också sina fördelar. Tack vare dess torra luft, får den speciella adriatiska skinkan ('pršut') sin goda kvalitet.

Jugo-vinden är en sydvästlig, varm, fuktig och medelstark vind som blåser från havet in mot land. Den uppkommer längs kusten under alla årstider, men mer sällan under sommaren. Vinden som tilltar efterhand, skapar långa, ljudlösa vågor utan skum som slår mot stranden innan de brusande rinner tillbaka mot havet.
Jugon erbjuder en speciell upplevelse till dynamiska navigerare, och gör det möjligt för båten att uppnå höga hastigheter. Dessutom biter fisken vanligtvis bra vid denna väderlek.

Mistral-vinden är en typisk sommarvind vid adriatiska havet som blåser från nordväst och för med sig fint och stabilt väder. Denna behagliga vind börjar blåsa vid solnedgången och varar till gryningen. På sommaren erbjuder den en avsvalkande effekt, för med sig klarare, sundare och kallare vind från havet. Vinden är medelstark och tack vare detta är den väldigt bra för segling, så att du lungt kan luta dig tillbaka och hänge dig åt havets röreler och vågornas stillsamma kluckande mot båten.

Resten av vindarna är mindre betydelsefulla för invånarna vid Adriatiska havet, men ändå viktiga för seglare längre ut till havs. (Dessa vindar lämnar kvar en behaglig susning i öronen som långt senare påminner om en oförglömlig sommar!):

Tramuntana - nordlig, avsvalkande vind som förkunnar behagligt och vackert väder.
Grego - vanligtvis en medelstark till stark nordöstlig vind som bär med sig torrt, klart och kallt väder.
Levant - östlig vind som blåser under molnigt, fuktigt eller regnigt väder.
Oštro - sydlig, varm och fuktig vind.
Lebić - sydvästlig, torr och varm vind som blåser på Adriatiska havet efter Jugo och som virvlar upp vattnet i grunda hamnar.