Typy a veľkosti prenajímaných motorových jácht

V súčasnej dobe sú dostupné tri typy prenajímaných motorových jácht:  jachty s pevnou strechou, jachty s visiacou palubou -fly bridge a jachty typu otvorený úľ. Dispozícii sú: Jachty s pevnou strechou, Jachty s visiacou palubou - Fly bridge, Veľkosti jácht.

Jachty s pevnou strechou

Jachty s pevnou strechou zabezpečujú ochranu v nečase a minimalizujú vystavovanie sa slnku. Možne je postaviť aj bočné clony. Stabilná pevná strecha pozostáva z bočných okien a povale z tvrdeného skla s elektricky pohyblivou strechou. Pohyblivá strecha sa môže roztiahnuť tak aby zakrývala kabínu, tiež sa dá stiahnuť pre viac svetla. Obyčajne sa dá zdvihnúť stredná časť tvrdej strechy.

Jachty s visiacou palubou - Fly bridge

Visiaca paluba je platforma umiestnená nad hlavným mostíkom a obyčajne je vybavená všetkými navigačnými riadiacimi prvkami. Poskytuje výnimočnú viditeľnosť a panoramatický pohľad. Môže sa deliť na viac hladín, každá hladina môže mať inú funkciu. Najvyššia hladina môže byť kormideľňa a priestor na oddych. Otvorené jachty

Otvorené typy prenajímaných motorových jácht sa iba nedávno stali obľúbenými. Ich dizajn sa pýši novým druhom trupu lode, ktorý sa snaží zmenšiť odpor pri pohybe vodou. Celú kabínu majú otvorenú a nadkrytú ochrannou plátennou strechou. Predsa takéto jachty nie je ľahko udržiavať, lebo je kabína väčšinou vystavená všetkým poveternostným podmienkam.

Veľkosti jácht

Jachty podľa miery zákazníkov sú primerané na splnenie potrieb zákazníkov, ktorých návrhy sú hlavný cieľ budovania týchto jácht.

Nové jachty sú urobené na mieru zákazníkov čo má za výsledok rôzne tvary a náčrty. Predvlastnené jachty sú úplne obnovené. Zákazníci obyčajne majú špeciálne požiadavky týkajúce sa vnútorného dizajnu. Priemerná veľkosť prenajímaných motorových jácht je asi 44 stopy (asi 13.41 metrov). V každom prípade po celom svete jestvujú  nespočetné súkromne udržiavané mega jachty , ktoré väčšinou siahajú ponad 100 stôp alebo viac. Známe je, že niektoré súkromné jachty majú rozsah od 224 stôp až do obrovských 552 stôp dĺžky.

Veľkosti motorových jácht na prenájom sú rôzne, od tých malých dlhých iba 27 stôp (asi 8.23 metra) až po dĺžku 80 stôp (asi 24.38 metrov). Priemerná veľkosť motorovej jachty a najbežnejšia veľkosť prenajímaných motorových jácht je asi 44 stopy (asi 13.41 metrov).