Bezpečnost na pronajaté plachetnici

Prázdninová plavba na plachetnici není pouze zábava, slunce a moře. Na bezpečnost posádky, své a ostatních lodí je třeba dbát za každých okolností. K zachování bezpečnosti při plavbě slouží následující činnosti a vybavení.

Kdo půjde první?

Za prvé je třeba znát a dodržovat pravidla přednosti při provozu na moři, abyste se vyhnuli kolizím s ostatními loděmi či nehybnými předměty. Základní pravidla přednosti v plavbě jsou následující: loď pod plachtami nacházející se výše po větru má přednost; loď s větrem z levoboku se musí vyhnout lodi, plující na vítr z pravoboku; plují-li lodi na vítr ze stejné strany, má opět přednost loď, nacházející se výše po větru. Kromě plavby v kanálu má plachetnice přednost před lodí plující na motorový pohon a sama musí dát přednost lodím s pohonem lidskou silou, táhnoucím sítě nebo nebo neschopným manévrování.

Potřebné vybavení

Před každým vyplutím je třeba zkontrolovat - hlavně bezpečnostní - vybavení lodi podle příslušného seznamu. Na lodi se zejména musí nacházet záchranné vesty pro všechny členy posádky (pro děti si vyžádejte vesty dětské), hasící přístroj, píšťalka, trubka či zvon, sada světlic, radarový reflektor a veškerá předepsaná dokumentace.

Nouzový postup

K hrozícímu nebezpečí se vyplatí postavit se rozumně a neztrácet hlavu. Zachránce v případě nouze na svou přítomnost upozorněte světlicí či plovoucí plachtou. Ujistěte se, že v kritických okamžicích všichni členové posádky mají nasazenu záchrannou vest či jiné vybavení k tomuto účelu; děti by je měly nosit neustále, protože nebezpečí pádu přes palubu nelze nikdy zcela vyloučit. Užitečné je rovněž použití bezpečnostních úvazů při neklidném počasí či při plavbě o samotě. Pokud už některý ze členů posádky přes palubu spadne, je nutno znát manévry a úkony k jeho záchraně (COB). Tyto se vyplatí nacvičit předem nanečisto jako část úvodu do základů plavby.

Další bezpečnostní tipy

Dalším dobrým zvykem je plout vždy s radiostanicí nastavenou na poslech nouzového kanálu (většinou kanál 16), abyste zaslechli bezpečnostní či nouzová hlášení jiných lodí. Rovněž se může osvědčit, když všichni členové posádky - byť i nemotorně - dokáží pomocí radiostanice vyslat nouzový signál a případně vést další komunikaci s pobřežní stanicí či jinými loděmi. Na zřeteli je dobré mít i nebezpečí úpalu, úžehu či naopak podchlazení při pádu do vody.