Projekt „WWW NAVIGATIO EUROPAE“

amblem EU

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

  • Kratki opis projekta

Tvrtka Navigatio Europae d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Vaučer o dodjeli bespovratnih sredstava broj: P19_WWW_2018_0034 za provedbu projekta „WWW NAVIGATIO EUROPAE“, ref. oznake: KK.03.2.1.17.0038.

Vaučer je izdan u svrhu sufinanciranja ugovornog pružanja usluga usmjerenih na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga. Ugovorno pružanje usluge odnosi se na uslugu pružatelja eidoSfera, obrt za informatičku djelatnost i marketing, vl. Andrijana Sušić, a usluga koja će se sufinancirati sastoji se od aktivnosti: Unapređenje mrežnog rješenja poduzeća Navigatio Europae d.o.o.

  • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 09. listopada 2018. godine do 09. listopada 2019. godine.

  • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom ili poboljšanjem mrežnih rješenja te doprinos razvoju informacijskog društva u RH.

  • Svrha projekta (specifični ciljevi) i očekivani rezultati
  1. Povećanje broja ulaganja poduzeća Navigatio Europae d.o.o. u prezentaciju svojih proizvoda i usluga putem mrežnih rješenja – provedbom projekta povećat će se aktivnosti ulaganja poduzeća Navigatio Europae d.o.o. u unapređenje poslovne web stranice te će se unaprijediti 1 mrežno rješenje.
  2. Povećanje konkurentnosti poduzeća Navigatio Europae d.o.o. – kao rezultat provedbe projekta očekuje se povećanje prihoda od prodaje za minimalno 15% u drugoj godini nakon godine završetka provedbe projekta
  • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 135.350,00 HRK
  • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 127.350,00 HRK
  • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 89.145,00 HRK

 Za više informacija o projektu možete kontaktirati Sandru Pavičić Rogulj na: sandra.pavicic.rogulj@sailingeurope.com

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/