Bezpečnosť na prenajatej plachetnici

Pri prenájme plachetnice pre dovolenku nejde iba o užívanie slnka a mora. Musíte mať na rozume aj bezpečnosť posádky a bezpečnosť prenajatej plachetnici. Bezpečnosť na prenajatej plachetnici zahŕňa uplatňovanie istých činností a zariadení.

Kto má prednosť?

Aby ste sa vyhli kolízii s ostatnými plavidlami najprv musíte rozumieť pravidlá prednosti v premávke. Pravidlá povolenia na cestu (Right-of-Way (ROW))sú: plávajúca plachetnica sa musí uhnúť plachetnici, ktorá pláva pod bočným vetrom; keď plachetnice plávajú pri vetre z opačných strán, prednosť má plachetnica pod ľavým bočným vetrom; keď obe lode plávajú voľne, plavidlo, ktorému vietor veje z ľavej strany musí dať prednosť inému plavidlu, keď plavidlá plávajú voľne z vetrom na istej strane uhnúť sa musí loď, ktorá je na náveternej strane.

Nevyhnutné zariadenie

Použite bezpečnostný zoznam na overenie lodných bezpečnostných zariadení skôr než postavíte plachty. Za každého člena posádky by mali byť pripravené záchranné vesty; hasiace prístroje, píšťala alebo zvonec, svetelné rakety, radarový reflektor, a všetká nevyhnutná dokumentácia.

Postup v núdzi

Osvojte si zdravý postoj za núdzni postup - nerobte paniku- použite plavebný plán na výstrahu záchranárom pre čas núdzi. Dbajte na to aby ste vy a členovia vašej posádky mali oblečené záchranné vesty keď je to potrebné - deti bi mali vždy nosiť záchranné vesty - lebo vypadnutie z lode je najčastejším dôvodom lodných smrteľných nehôd. Dôležité je používať bezpečnostný pas počas nečasu a pri samostatnom plávané. Ak niekto spadne z lode, musíte byť zoznámený z postupom za prípad: člen posádky v mori (know crew-overboard (COB). Postup je potrebné napred precvičiť.

Iné bezpečnostné rady

Ešte jedna dôležitá rada pre bezpečnosť na prenajatej plachetnici je plávať so stále zapojením VKV rádiom, ktoré môže slúžiť na sledovanie volaní o pomoc a  ostatných informácií. Chráňte sa slnečného ohorenia, slnečného úderu, hypotermie a spadnutia cez palubu.